Ideen til «E-nordisk»

Ideen til «E-nordisk» ble født i Nordistikk-miljøet i Latvia, ut fra et praktisk behov for nye hjelpemidler. I 2007 ble det tildelt støtte til prosjektet «E-nordisk nettverk», som bygde relasjoner med potensielle støttespillere. Sammen med Senter for Nordistikk ved Latvias kulturakademi og Foreningen Norden Latvia, var partnerne Folkuniversitetet i Tartu i Estland, Den pedagogiske høyskolen på Island og VIFIN – Videnscenter for Integration, Vejle i Danmark. Prosjektet var ambisiøst, og planene om en fungerende prototype viste seg vanskelig å realisere på så kort tid. Derimot ble premissene lagt for et nytt prosjekt, som ved å trekke veksler på nettverksbyggingen skal utvikle så mye som mulig av de hjelpemidlene som hele tiden har vært visjonen. Både praktiske og formelle grunner har vi sett en del utskiftning i partnerne, og det var et tilbakeslag for prosjektet da Senter for Nordistikk i Latvia ble avviklet på grunn av insolvens. Ved å få med oss de kontinuitetsbærende ressurspersonene i Latvia har vi likevel mobilisert de nåværende partnerne fra Estland, Latvia, Litauen, Norge, Danmark og Island for å gå videre med prosjektet og få realisert så mye av den opprinnelige ideen som vi kan – åpne og fritt tilgjengelige elektroniske hjelpemidler for å lære norsk og dansk som faktisk tar utgangspunkt i balteres virkelighet.

Øyvind Rangøy, Estnorlink OÜ, Estland/Norge

Tags:

Comments are closed.