Manas domas par E-nordisk

Es iesaistījos e-nordisk projekta darbā jau 2010. gada pavasarī un esmu viena no Bergenas universitātes pārstāvjiem. Jau vairākus gadus organizēju norvēģu valodas kursus latviešiem Bergenā, un pēc šādiem kursiem pieprasījums tikai aug. Tomēr arvien biežāk es sastopos ar cilvēkiem gan Latvijā, gan Norvēģijā, kas vēlas iemācīties norvēģu valodu, bet tas nav iespējams darba apstākļu vai liela attāluma dēļ. Tāpēc šī projekta rezultāts viņiem noteikti noderētu.

Projekta darba sanāksme Kauņā bija pirmā, kurā man bija iespēja piedalīties. Bija liels prieks iepazīties ar tiem projekta dalībniekiem, kurus es vēl klātiene nebiju satikusi, kā arī kopīgi strādājot, iedvesmot vienam otru ar jaunām idejām un risinājumiem. Šai tikšanās reizei bija arī tālejošas sekas, un lielākais darbs sākās pēc aizbraukšanas katram uz savu pusi. Es ceru, ka mums izdosies izveidot šo mācību materiālu gan satura ziņā noderīgu un interesantu, gan arī tik labi sakārtotu, lai tiem, kas mācās valodu tālmācībā, būtu viegli un interesanti darboties.

Antra Sunde, Universitetet i Bergen, Norvēģija

Tags:

Comments are closed.